Agent (osoba z civilu) môže pri odhaľovaní trestnej činnosti páčhať trestnú činnosť