Dobrí a verní špióńí sú v biblii bohato odmenení a tí zlí zničení Božím hnevom.

Agent (osoba z civilu) môže pri odhaľovaní trestnej činnosti páčhať trestnú činnosť

Keď je žena mužovi neverná, asi má na to vážnejší dôvod ako len spálňovú nespokojnosť.

Prekážky vás nemôžu zlomiť. Každá prekážka si vyžaduje len veľkú dávku odvahy – Investigator Slovensko