Keď je žena mužovi neverná, asi má na to vážnejší dôvod ako len spálňovú nespokojnosť.