Projekt Investigator vytvorila Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov, za účelom priblíženia práce detektívov a vyšetrovateľov z verejného a súkromného sektora. Pre ochranu ich identity, boli v niektorých prípadoch úmyselne pozmenené niektoré údaje a mená.


Slovenska Asociacia Sukromnych Detektivov

Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov pôsobí úspešne od roku 2016 a vznikla za účelom spojiť a zosilniť jednotlivých súkromných detektívov.

V súčasnosti sprostredkuje profesionálne detektívne služby zmluvným partnerom a taktiež úzko spolupracuje pri riešení jednotlivých prípadov s bezpečnostnými zložkami SR (Kriminálna polícia, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo…).