Feši z Viedne

Činnosť slovenských detektívov často krát presahuje hranice Slovenska. Vo väčšine prípadov sa jedná o zahraničných klientov, ktorí chcú na detektívnych službách “ušetriť” nejaké to euro. Zoberieme si príklad so susedného Rakúska. Priemerná cena za hodinovú detektívnu službu u našich susedov sa pohybuje od 40 €. Na Slovensku touto sumou uživíte dvoch detektívov na jeden prípad (aj keď vo väčšine prípadov pracujú samostatne). Feši z Viedne