Dobrí a verní špióńí sú v biblii bohato odmenení a tí zlí zničení Božím hnevom.

Feši z Viedne

Činnosť slovenských detektívov často krát presahuje hranice Slovenska. Vo väčšine prípadov sa jedná o zahraničných klientov, ktorí chcú na detektívnych službách “ušetriť” nejaké to euro. Zoberieme si príklad so susedného Rakúska. Priemerná cena za hodinovú detektívnu službu u našich susedov sa pohybuje od 40 €. Na Slovensku touto sumou uživíte dvoch detektívov na jeden prípad (aj keď vo väčšine prípadov pracujú samostatne). Feši z Viedne

Agent (osoba z civilu) môže pri odhaľovaní trestnej činnosti páčhať trestnú činnosť

Keď je žena mužovi neverná, asi má na to vážnejší dôvod ako len spálňovú nespokojnosť.

Prekážky vás nemôžu zlomiť. Každá prekážka si vyžaduje len veľkú dávku odvahy – Investigator Slovensko